Спестете енергия и средства

Екипът ни от специалисти притежаващ теоретичен и практически опит в централизираното топлоснабдяване и климатизирането на сгради е един от малкото, специализирали и успешно прилагащи новите изисквания за ефективното използване на енергията. С прилагането на нашите инсталации постигаме топлинен комфорт за клиентите ни.

Какво е термопомпа?

Термопомпата е високотемпературен клас хладилна машина, чиито приоритет не е охлаждащата й способност, а повишаване на температурното ниво на топлоносител до 50 - 55 °C с цел получаване на топлина.

heatpump graphic thumbnail

Технологии

Предлагаме термопомпи използващи топлина от подпочвените води и водните басейни, както и комбинирани системи за оползотворяване на възобновяеми и алтернативни енергийни източници.

heatpump graphic thumbnail