Знаете ли, че...

Според последни изследвания на канадски институт за насърчаване на използването на чисти енергийни ресурси ~ 46.0 % от слънчевата енергия се поглъща и остава в земния слой.
Останалите ~ 54.0 % се разпределят така:

  • ~ 27.0 % се абсорбира от парата, озона, прахта и др. елементи или се разсейва в земната атмосфера;
  • ~ 17.0 % се отразява от облаците, а ~ 4.0 % се поглъща за фазови преходи и други процеси протичащи в тях;
  • ~ 6.0 % се отразява от земната повърхност, обратно в атмосферата.
инфографика за разпределение на слънчевата енергия