Технологии

Термопомпени агрегати, оползотворяващи топлината от повърхностния земен слой

Един от начините за отнемане на топлината от повърхностния слой на Земята е чрез инсталирането на топлообменници (топлообменни тръби). В комбинация с термопомпен агрегат те намират много добро приложение в оползотворяването на тази топлина, която е неизчерпаема, но има нисък температурен потенциал.

Съществуват много и най-различни технически решения за отнемане на топлината на повърхностния земен слой. На тази страница се опитваме да представим най-разпространените от тях. Нашите термопомпени агрегати показват много добри резултати с два от посочените по-долу начина за усвояване на топлината – хоризонтални прави тръбни топлообменници за термопомпени агрегати с директно изпарение и хоризонтални топлообменни серпентини за термопомпени агрегати работещи по индиректна схема. При условие, че се получат разумни инвестиционни показатели, считаме че и всички останали биха намерили добро приложение в нашата страна.

Продължи »

Видове отоплителни инсталации

Използването на топлоносители с по-ниска температура е тенденция в проектирането и изграждането на отоплителни инсталации в страните от Европейския съюз. Като се съобразяваме с проектните норми в нашата страна, след дълго проучване на температурните режими на предлаганите отоплителни тела на българския пазар и всичко това проверено от работата на нашите работещи инсталации имаме възможността да предложим три основни варианта за изпълнение на отоплителни (отоплително-охлаждащи) инсталации. Важно условие за нас е възможността при необходимост да бъде подгрявана вода за битови нужди и тогава, когато термопомпата не работи за отопляване на сградата – пролет, лято, есен и през времето, когато е невъзможно използването на слънчеви колектори за тази цел.

Продължи »