Термопомпени агрегати тип "вода-вода" с индиректен топлообмен

Индиректен топлообмен с топлообменник от хоризонтални прави тръби

терпомпа с индиректен топлообмен с топлообменник от хоризонтални прави тръби

Изисква свободна, незастроена площ около отоплявания обект. Инсталира се в повърхностния земен слой на дълбочина от 1,2 m до 2,5 m в зависимост от характеристиките на почвата и географското разположение на обекта.

За индиректни термопомпени агрегати се изработва от тънкостенни полиетиленови тръби, през които протича незамръзващия разтвор.

Индиректен топлообмен с топлообменник от вертикални прави тръби

терпомпа с индиректен топлообмен с топлообменник от вертикални прави тръби

Изисква свободна, незастроена площ около отоплявания обект. Инсталира се в сондажни отвори на дълбочина до 100 m.

За индиректни термопомпени агрегати се изработва от тънкостенни полиетиленови тръби, през които протича незамръзващия разтвор.

Индиректен топлообмен с топлообменник от хоризонтална серпентина

терпомпа с индиректен топлообмен с топлообменник от хоризонтална серпентина

Изисква свободна, незастроена площ около отоплявания обект. Инсталира се в повърхностния земен слой на дълбочина от 1,2 m до 2,5 m в зависимост от характеристиките на почвата и географското разположение на обекта.

За индиректни термопомпени агрегати се изработва от тънкостенни полиетиленови тръби, през които протича незамръзващия разтвор.

Това е най-често използвания начин за отнемане на топлината от почвата при използване на индиректен термопомпен агрегат.

Индиректен топлообмен с топлообменник от вертикална серпентина

терпомпа с индиректен топлообмен с топлообменник от вертикална серпентина

Изисква свободна, незастроена площ около отоплявания обект. За индиректни термопомпени агрегати се изработва от тънкостенни полиетиленови тръби, през които протича незамръзващия разтвор.

Не е много разпространен. Изисква много прецизно предварително оразмеряване за да се избегне концентрирано охлаждане на почвения слой и бавното възстановяване на топлината.