Видове отоплителни инсталации

Известно е, че използването на термопомпи е ефективно в температурния диапазон от 35 °C до 55 °C. При температура по-висока от 55 °C термопомпения агрегат не работи много ефективно, повишава се консумацията на електрическа енергия и се намалява очаквания ефект. В случай, че не е инсталиран подходящ високотемпературен компресор има опасност дори и да изгори неговият електромотор.

За да предпазим нашите клиенти, както и проектираните и изпълнени от нас за тях инсталации използваме компоненти на водещи американски и европейски фирми. Инсталираме високотемпературен клас винтови или бутални компресори и изпитани в практиката автоматични регулатори на водещи фирми. Управлението на една инсталация се осъществява със специализиран микропроцесорен контролер, който следи за температурата в сградата, температурата на външния въздух и температурите на топлоносителите имащи връзка с целия процес. Наличието на всички необходими сензори участващи в управлението на цялостния процес за отопляване / охлаждане на една сграда и подгряване на вода за битови нужди води до оптимално използване на енергията – без преразход.

Лъчисти отоплителни инсталации

лъчиста отоплителна инсталация

Представляват топлообменни тръби инсталирани в бетоновите плочи или стените на отопляваните помещения. Средната температура на топлоносителя между входа и изхода на инсталацията обикновено не надвишава 40°С. При този режим средногодишната стойност на коефициента на трансформация на термопомпения агрегат има стойности между 3,5 и 4,8 в зависимост от вида на източника на топлина и типа на компресора.

- Инсталацията има ограничения ако се изисква работа в режим на охлаждане.

Инсталации с принудителна циркулация на въздуха

отоплителна инсталация с принудителна циркулация на въздуха

Използват се отоплителни тела от оребрени тръби и вентилатор (Fan coil), който осъществяват принудителната циркулация на въздуха. Средната температура на топлоносителя между входа и изхода на инсталацията обикновено не надвишава 45 °C. При този режим средногодишната стойност на коефициента на трансформация на термопомпения агрегат има стойности между 3,3 и 4,4 в зависимост от вида на източника на топлина и типа на компресора.

- Този тип отоплителни тела е много подходящо за работата на инсталацията в режим на охлаждане.

Инсталации с естествена циркулация на въздуха

 отоплителна инсталация с естествена циркулация на въздуха

Това са най-разпространените и познати на всички отоплителни инсталации с алуминиеви, панелни или др. радиатори. Средната температура на топлоносителя между входа и изхода на инсталацията не трябва да надвишава 50 °C. При този режим средногодишната стойност на коефициента на трансформация на термопомпения агрегат има стойности между 3,0 и 4,2 в зависимост от вида на източника на топлина и типа на компресора.

- Този тип отоплителни тела не е подходящо за работата на инсталацията в режим на охлаждане.


Получаване на топла вода за битови нужди от термопомпения агрегат е възможно и не зависи от това, кой от трите вида нискотемпературни инсталации ще отопляват обекта. Необходимо е единствено да бъде инсталиран бойлер за топла вода с вградена топлообменна серпентина. Синхронизирането на процеса на отопляване на сградата и подгряването на водата за битови нужди се осъществява от микропроцесорното управление на термопомпения агрегат с помощта на инсталиран сензор, който следи температурата в бойлера.


С цел намаляване на разходите за енергия микропроцесорното управление на термопомпения агрегат позволява лесно програмиране в различни режими на работа за всички видове отоплителни (отоплителни / охлаждащи) инсталации.

Най-често използваните са:

  • нормален режим – при него се следи поддържане на зададената желана температура на обитаваните помещения и температура на водата в бойлера до 55 °C
  • понижен режим – използва се когато обитателите не са в сградата повече от 2-3 часа. Например през делничните дни на седмицата – може да се зададе режим за поддържане на по-ниска температура в помещенията докато обитателите са на работа
  • функционален режим “против замръзване на инсталации” – използва се в случаите когато обитателите на обекта отсъстват за по-дълъг период от време – например зимен отпуск. В този случай се поддържат ниски положителни температури от 5 °C до 10 °C за да се предотврати възможно замръзване на тръби и инсталации пълни с вода
  • режим за получаване на топла вода за битови нужди – в комбинация с един от по-горе изброените режими се задава желаната температура на топлата вода в бойлера. Микропроцесорният контролер следи температурата в бойлера и пренасочва топлинния поток за подгряване на водата при необходимост