Термопомпени агрегати, оползотворяващи топлината от повърхностния земен слой

Водата като топлоносител

Водата е много ценен първичен източник на топлина поради много добрите си топлофизически характеристики.

Сондажната вода е много добър източник на топлина. Температурата и е сравнително постоянна (или се променя в много тесни граници) през цялата година.
Необходими условия за нормалната работа на един термопомпен агрегат е гарантиране на необходимото количество вода и много доброто ѝ пречистване от механични примеси.

Други неудобства свързани с използването на сондажни води са:

  • те са собственост на държавата и подлежат на режим свързан с разрешаване на ползването им
  • задължително е изработване на втори сондажен отвор, в който водата трябва отново да се връща в земята
термопомпен агрегат за сондажна вода термопомпен аграгат за вода в затворен циркулационен топлообменник

Термопомпени агрегати тип "вода-вода" с индиректен топлообмен

термопомпен агрегат тип вода-вода с индиректен топлообмен Продължи »

Термопомпени агрегати тип "директно изпарение - DX"

термопомпен агрегат тип директно изпарение - DX